ΔΕΥΤΕΡΑ
12:30 - 20:00
ΤΡΙΤΗ
09:30 - 20:00
ΤΕΤΑΡΤΗ
09:00 - 16:30
ΠΕΜΠΤΗ
09:30 - 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:30 - 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00 - 16:30